زیاد طول کشیده است؟ صفحه بارگذاری را ببندید.

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

عکس رسانه ای است که در طول زمان کاربردها و کارکردهای متفاوتی پیدا کرده است ، از جمله

عکاسی تبلیغاتی . آتلیه عکاسی بِست گرافیک با بهره گیری از عکاسان حرفه ای و نیز بکارگیری

تجهیزات پیشرفتة عکاسی از همه قابلیت های این هنر در بستر تبلیغات استفاده می کند .

خدمات این واحد

  • عکسبرداری صنعتی
  • عکسبرداری دکوراتیو ، تزئینی
  • عکسبرداری فیگوراتیو ، انسانی
  • ساخت و تولید لوکیشن